Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών

Με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η «Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών» με αντικείμενο την πολιτιστική πολιτική στην Ευρώπη σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Από τις 12 έως τις 25 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθούν εντατικά διεπιστημονικά σεμινάρια για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές.

Τα σεμινάρια διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες.

Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Γενικό θέμα των σεμιναρίων 2022 : Cultural Politics in Europe: Ideologies, National 'Traditions' and Transnational /Transcultural Relations.

Θα  διδάξουν οι καθηγητές :

James Faubion, Radoslav Tsanoff Professor of Anthropology, Emeritus, Rice University

Susan Rubin Suleiman, C. Douglas Dillon Research Professor of the Civilisation of France and Research Professor of Comparative Literature, Emerita, Harvard University

Οι διδάσκοντες προσεγγίζουν το θέμα τους διεπιστημονικά, αντλώντας τόσο από τις ανθρωπιστικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες,  συμπληρώνονται, δε, από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο “workshop” ή επιπλέον διαλέξεις επισκεπτών.

Το πρόγραμμα και η ακαδημαϊκή λειτουργία της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών επιβλέπεται από διεθνή Επιτροπή, με πρόεδρο τον καθηγητή Παναγιώτη Ροϊλό (Harvard; George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of Comparative Literature).

Η Διεθνής  Επιτροπή απαρτίζεται από τους Καθηγητές:

Homi Bhabha, (Harvard; Director of the Mahindra Humanities Center)

Γιώργο Δερτιλή (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

Peter Frankopan (Oxford)

Michelle Lamont (Harvard)

Spiros Pollalis (Harvard)

Dimitrios Yatromanolakis  (Πανεπιστήμιο Johns Hopkins )

Panagiotis Roilos
George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of Comparative Literature
Faculty Associate, The Weatherhead Center for International Affairs
Faculty Associate, Minda de Gunzburg Center for European Studies
Harvard University
Founder and Director, Delphi Academy of European Studies

Greek Hauntologies and Disjointed Times: Temporality and Tropes of Indebtedness from British Aestheticism to the Current European Crisis

https://muse.jhu.edu/article/738265/pdf

https://faculti.net/amphoteroglossia-a-poetics-of-the-twelfth-century-medieval-greek-novel/

https://faculti.net/the-economics-of-metonymy/